Prodhimi mjedisor

Kompania jonë po i përmbahet konceptit të mirëdashjes mjedisore dhe ruajtjes së burimeve. Kohët e fundit situata e mbrojtjes së mjedisit është e zymtë, kompania jonë përgjigjet pozitivisht dhe kryen prodhimin e mbrojtjes së mjedisit.

1. Eliminimi i pajisjeve të vjetruara dhe prezantimi i pajisjeve të përparuara. Ne eleminojmë pajisjet e vjetruara dhe prezantojmë pajisje të avancuara në periudhë fikse për të përmirësuar efikasitetin e prodhimit, duke ulur shkallën e mbetjeve në të njëjtën kohë realizojmë ndotje zero dhe emisione mikro në prodhim.

2. Përgatitni mallrat për të përmbushur datën e rënë dakord të dorëzimit me klientët në mënyrë aktive. Përgatitni mallrat paraprakisht për porosi të rregullta për të siguruar që komponentët mund të merren nga furnitorët në kohë për përpunim dhe montim të mëtejshëm, në mënyrë që të siguroni shpërndarjen e mallrave te klientët në kohë.


Koha e postimit: Jan-23-2021